Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Minął rok...

Minął rok...

Ostatnie 3 miesiące minionego już 2023 roku były bardzo pracowite i obfitowały w przeróżne wydarzenia. Była to Ewangelizacja przez słowo, obraz, śpiew, dramę w szkole SP nr 1, gdzie uczy s. Angelika, w Przedszkolu nr 12, gdzie uczy s. Michalina i w parafii św. Jana Chrzciciela, w Będzinie. Siostra Angelika jest z dziećmi na mszach św. w każdą niedzielę, Święta, na Nabożeństwach Różańcowych, Roratach. Prowadzi również scholę dziecięcą. W październiku zorganizowała Konkurs plastyczny- wybrane tajemnice różańca. Siostra Michalina prowadzi Dzieci Maryi i Wspólnotę Niepokalanego Serca Maryi.

W niedzielę, 17 grudnia 2023, w parafii św. Jana Chrzciciela odbył się kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany przez s. Michalinę we współpracy z Domowym Kościołem i Akcją Katolicką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się biało-śnieżne bombki wykonane przez s. Elizę i panią Anię, kartki świąteczne pani Lidzi z Syberki, aniołki pani Moniki z Przedszkola nr 12. Cały dochód z kiermaszu został przekazany dzieciom, bezdomnym i niepełnosprawnym z Domu Bożej Opatrzności w Lusace (Zambia), który prowadzą Siostry Misjonarki Świętej Rodziny.

film

Galeria