Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Na mocy prawa

Na mocy prawa

Wiosenne (20 kwietnia'24) spotkanie siostr przełożonych to przede wszystkim wykłady ks. dr Rafała Kamińskiego CSMA, doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Formacja prawna to istotny element, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i zarządzanie wewnątrz zgromadzeń zakonnych. Był to czas, kiedy przełożone mogły zgłębić wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych, zarówno kościelnych, jak i państwowych, które dotyczą działalności Zgromadzenia. Ważne jest, by takie spotkania były organizowane regularnie, co pozwoli na aktualizację wiedzy i dostosowanie się do zmieniających się warunków prawnych.

Podczas wykładów ks. dr Rafała Kamińskiego  omawiane były różnorodne tematy, począwszy od praw własności, przez zarządzanie finansami zgromadzenia, aż po aspekty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i praw pracowniczych.

Formacja prawna jest nie tylko obowiązkiem, ale również okazją do wzmacniania wspólnoty sióstr przełożonych, budowania sieci wsparcia oraz promowania transparentności i odpowiedzialności wewnątrz zgromadzenia. Dzięki temu można nie tylko unikać potencjalnych problemów prawnych, ale również przyczyniać się do wzrostu zaufania i wiarygodności w oczach społeczeństwa.

Galeria