Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Niepokalana

Niepokalana

"8 grudnia Kościół świętuje uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny — dzień bardzo drogi sercu chrześcijańskiego ludu. Święto to, obchodzone na początku roku liturgicznego, w okresie Adwentu, rozjaśnia swoim światłem drogę Kościoła ku Bożemu Narodzeniu.

Tłem tej uroczystości jest biblijna ikona zwiastowania, w której rozbrzmiewa tajemnicze pozdrowienie Anioła: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą» (Łk 1, 28).

«Pełna łaski!» Oto Maryja — taka jakiej pragnął Bóg, ukształtowana zgodnie z Jego odwiecznym, niezbadanym zamysłem: istota stworzona, napełniona całkowicie Bożą miłością, doskonale dobra, piękna i święta.

Serce Maryi zwrócone jest całkowicie ku wypełnieniu woli Bożej. Dlatego Najświętsza Panna jest wzorem chrześcijańskiego oczekiwania i nadziei.

Boże orędzie nie zaskakuje Maryi, ale przeciwnie — zastaje Ją czuwającą i gotową, skupioną w głębokim milczeniu.

Maryja nie pragnie niczego dla siebie, a jedynie chwały Bożej i zbawienia ludzi.

Dla współczesnej ludzkości Niepokalana jest wzorem oczekiwania i Matką nadziei. Uczy nas patrzeć w przyszłość z przekonaniem, że Bóg wychodzi nam na spotkanie; my jesteśmy powołani, aby przygotować się na to spotkanie przez modlitwę i czujne oczekiwanie.

Niech Maryja pomoże nam wyjść na spotkanie Pana z żywą wiarą, radosną nadzieją i czynną miłością."

(Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8.12.1997 Jana Pawła II)

W tradycji naszego Zgromadzenia istnieje dawna praktyka nabożeństw 40 - godzinnych przygotowujących nas do przejścia w nowy okres liturgiczny: Adwent, Wielki Post, czy przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcie NMP.

Długość tego nabożeństwa nawiązuje do ilości dni, które Pan Jezus pościł przed rozpoczęciem nauczania, tyle samo czasu trwały opady w trakcie potopu, przez 40 lat naród wybrany błąkał się po pustyni. Liczbę 40 można więc określić przydomkiem biblijna.

Istotą nabożeństwa jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Niegdyś odbywała się ona jednym ciągiem, przez 40 godzin. Obecnie praktykuje się adorację od rana do wieczora przez przynajmniej 3 dni tak, aby Najświętszy Sakrament był adorowany w sumie przez ok. 40 godzin.

Trwamy więc na adoracji przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Zapraszam Siostry na stronę wewnętrzną.