Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Obecność i bliskość

Obecność i bliskość

Światowy Dzień Chorego – obchodzony corocznie 11 lutego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym. 

Celem obchodów święta jest uwrażliwienie społeczeństw, instytucji działających na rzecz pacjentów, na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki ludziom chorym, pomaganie w cierpieniu nie tylko w wymiarze fizycznym ale również w duchowym, ukazywanie znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze strony wszystkich ludzi , którzy żyją i pracują z chorymi. Jak mówi papież Franciszek „człowiek jest zawsze od kogoś zależny na każdym etapie życia tym bardziej choroby.”

Kościół towarzyszy ludziom chorym w sposób szczególny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewangelii św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18). Dla umocnienia w chorobie mamy specjalny dar - sakrament chorych. Olej chorych jest co roku błogosławiony w katedrach w ramach Mszy Krzyżma sprawowanej przez biskupa w poranek Wielkiego Czwartku. Jest dostępny w każdej parafii, a sakrament namaszczenia może być udzielany w każdym czasie chorym proszącym o niego. W Dniu Chorego w wielu kościołach sprawowane są specjalne nabożeństwa ze zbiorowym celebrowaniem sakramentu chorych.

Otaczajmy modlitwą i opieką nasze chore siostry i chorych z naszych rodzin. Ofiarujmy im naszą obecność i bliskość.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA