Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Grant

ZOL_GRANT.jpg (28 KB)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Częstochowie, ul. Ogrodowa 35, na podstawie umów o powierzenie grantu z dnia 30.10.2020 roku oraz 23.06.2021 roku, otrzymał granty finansowane w ramach projektu grantowego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grant składa się z dwóch części:

 - Część A grantu przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających oraz osób kuchenkowych, które ze względów bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.

- Część B grantu przeznaczona na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

NUMER WNIOSKU: COVID-19.12.76 z dnia 30.10.2021

Dofinansowanie projektu: 331 250,04 zł

- Część A grantu wynosi: 331 250,04 zł

- Część B grantu wynosi: 0,00 zł

NUMER WNIOSKU: COVID-19.02.12.117 z dnia 23.06.2021

Dofinansowanie projektu: 335 309,90 zł

- Część A grantu wynosi: 335 309,90 zł

- Część B grantu wynosi: 0,00 zł